لطفا با دقت مطالعه فرمایید

سپاس از حسن اعتماد شما

مدت زمان ارسال برای تهران ( 4 تا 5 روز کاری ) و برای شهرستان ها ( 8 تا 11 روز کاری) می باشد

  1. زمانیکه پیامک تکمیل سفارش را دریافت کردید فردای آن روز بسته ارسال می گردد
  2. ‌‎بسته از طریق اداره پست به دستتون میرسد

رسید خرید ((لیست محصولات)) خود را در واتس اپ ارسال کنید تا روش مصرف برای شما ارسال شود.

لطفا با دقت مطالعه فرمایید

سپاس از حسن اعتماد شما

مدت زمان ارسال برای تهران ( 4 تا 5 روز کاری ) و برای شهرستان ها ( 8 تا 11 روز کاری) می باشد

  1. زمانیکه پیامک تکمیل سفارش را دریافت کردید فردای آن روز بسته ارسال می گردد
  2. ‌‎بسته از طریق اداره پست به دستتون میرسد

رسید خرید ((لیست محصولات)) خود را در واتس اپ ارسال کنید تا روش مصرف برای شما ارسال شود.