روغن چشمک

120CC

60CC

30CC

روغن چشمک(روغن دور چشم) بالاخره بعد از چندین سال تلاش و زحمت به روغن هاى به مجموعه فروشگاه هونام اضافه شد.
روغن چشمک(روغن دور چشم) که مخلوطی از ۱۳ روغن ناب و خالص است که باعث می شود:
1-خطوط ریزی که دور چشم ظاهر می شود را از بین می برد واز بروز آن جلوگیری می کند.
2-باعث از بین بردن پف زیر چشم می شود
3-گودی و سیاهی چشم را از بین می برد
4-چربی دور چشم را کنترل می کند
5-آبرسان قوی است و رطوبت دور چشم را کنترل می کند.